Thứ Tư, ngày 16/10/2019 09:41 AM (GMT+7)
Vì sao có Cân Đẩu Vân, thầy trò Đường Tăng vẫn phải đi bộ 14 năm ròng?

Vì sao có Cân Đẩu Vân, thầy trò Đường Tăng vẫn phải đi bộ 14 năm ròng?

Đây là lý giải việc 3 đồ đệ "thần thông quảng đại" trong Tôn Ngộ Không phải đi bộ 14 năm để thỉnh kinh và vượt qua 81 kiếp nạn.