Thứ Tư, ngày 16/10/2019 16:35 PM (GMT+7)
Hành trình khát máu của tên Tây lai thời chiến tranh Việt Nam

Hành trình khát máu của tên Tây lai thời chiến tranh Việt Nam1

Jean Léon Leroy là con thứ ba của tên lính săn đã giải ngũ René Théophile Leroy, dân địa phương thường gọi là "Tây La Ra".