Thứ Bảy, ngày 25/05/2019 22:09 PM (GMT+7)
Quảng Nam: Nhiều hộ tiếc hùi hùi khi cây dại này giá cao ngất

Quảng Nam: Nhiều hộ tiếc hùi hùi khi cây dại này giá cao ngất2

Sau thời gian dài lắng xuống, thời điểm này giá cây cà gai leo-vốn là loài cây dại lại tăng ở mức 53 nghìn đồng/kg, thế nhưng nông...