Thứ Năm, ngày 17/10/2019 02:36 AM (GMT+7)
Cà phê đường tàu: Nước ngoài quản lý như thế nào?

Cà phê đường tàu: Nước ngoài quản lý như thế nào?1

“Tại Thái Lan, Singapore họ cũng có phố cà phê đường tàu và họ quản lý rất tốt”.