Thứ Hai, ngày 17/06/2019 13:47 PM (GMT+7)
3 con cá ngựa vàng mắc lưới ngư dân Quảng Ngãi

3 con cá ngựa vàng mắc lưới ngư dân Quảng Ngãi

Một ngư dân khi giăng lưới trên biển Sa Huỳnh bắt được bốn con cá ngựa, trong đó 3 con vàng óng quý hiếm.