Thứ Ba, ngày 10/12/2019 07:03 AM (GMT+7)
Loài kỳ quái, mắt tự "đi lại" trên cơ thể, bán nửa triệu, người Việt tấm tắc khen

Loài kỳ quái, mắt tự "đi lại" trên cơ thể, bán nửa triệu, người Việt tấm tắc khen

Loài này có cách bơi khá lạ với một bên cơ thể sấp xuống dưới và 2 mắt ở trên đỉnh dễ dàng quan sát "kẻ thù".