Thứ Tư, ngày 23/10/2019 12:01 PM (GMT+7)
Bình Thuận: Đem cá nóc nhím nhúng nước sôi, nhổ lông, phơi da bán

Bình Thuận: Đem cá nóc nhím nhúng nước sôi, nhổ lông, phơi da bán

Mặc dù các ngành chức năng đã cảnh báo và khuyến cáo không chế biến cá nóc làm thực phẩm, không ăn cá nóc… nhưng một số người dân...