Chủ Nhật, ngày 19/05/2019 14:12 PM (GMT+7)
Kỳ bí nơi rừng thẳm Sơn La suối nước trong vắt, cá kéo đến đen kịt

Kỳ bí nơi rừng thẳm Sơn La suối nước trong vắt, cá kéo đến đen kịt

Dòng nước trong vắt, nhìn rõ sỏi đá, bỗng nhiên cá ở đâu kéo đến đen kịt dòng nước, tranh cướp mồi xôn xao cả dòng nước bạc.