Chủ Nhật, ngày 19/05/2019 13:33 PM (GMT+7)
Sản lượng niên vụ cá Bắc 2018-2019 cao kỷ lục đạt gần 1,6 triệu tấn

Sản lượng niên vụ cá Bắc 2018-2019 cao kỷ lục đạt gần 1,6 triệu tấn

Tổng sản lượng khai thác thủy sản vụ cá Bắc năm 2018 -2019 đạt gần 1,6 triệu tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ vụ cá Bắc 2017-2018...