Thứ Bảy, ngày 20/07/2019 06:37 AM (GMT+7)
Video: Kinh ngạc khoảnh khắc cá đuối khổng lồ cầu xin thợ lặn giúp đỡ

Video: Kinh ngạc khoảnh khắc cá đuối khổng lồ cầu xin thợ lặn giúp đỡ

Một con cá đuối manta khổng lồ mắc phải lưỡi câu bên dưới mắt đã bơi đến cầu xin các thợ lặn gần đó cứu giúp.