Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 01:46 AM (GMT+7)
Cán bộ, công chức bị cách chức có thể được bổ nhiệm lại?

Cán bộ, công chức bị cách chức có thể được bổ nhiệm lại?

Cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức sau khi hết thời hạn 12 tháng, vẫn có thể được bổ nhiệm lại là một trong những nội dung...