Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 17:48 PM (GMT+7)
Mẻ chua quê nhà không thể thiếu trong những món ăn nào?

Mẻ chua quê nhà không thể thiếu trong những món ăn nào?

Lâu nay, người ta vẫn có câu cửa miệng 'Ăn Bắc, mặc Nam' để nói về độ chịu chơi của người Nam và độ sành miệng của người Bắc. Cũng...