Thứ Hai, ngày 09/12/2019 01:39 AM (GMT+7)
“Kẻ ăn mày” góp phần tạo nên hai cuộc cách mạng long trời lở đất

“Kẻ ăn mày” góp phần tạo nên hai cuộc cách mạng long trời lở đất

Trong lịch sử thế giới, nhà tư tưởng này cũng là người duy nhất được mời vào hội đồng nhà nước của hai trong những quốc gia tư sản...