Thứ Ba, ngày 10/12/2019 01:23 AM (GMT+7)
Cần một cuộc cách mạng để chăn nuôi bứt phá

Cần một cuộc cách mạng để chăn nuôi bứt phá

Sau 10 năm, ngành chăn nuôi đã có bước phát triển cả về lượng và chất, song còn nhiều hạn chế. Việc kiện toàn chiến lược và hành...