Thứ Hai, ngày 09/12/2019 08:51 AM (GMT+7)
Chảy nước miếng với các món ăn "hoa mắt, điếc mũi" ở Tây Bắc

Chảy nước miếng với các món ăn "hoa mắt, điếc mũi" ở Tây Bắc1

Người Thái Tây Bắc có nhiều nét văn hóa ẩm thực vô cùng phong phú và đa dạng. Những tinh hoa ẩm thực đó đã luôn làm hài lòng du...