Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 11:29 AM (GMT+7)
Cái chết bí ẩn của ái phi vua Phổ Nghi nhà Thanh

Cái chết bí ẩn của ái phi vua Phổ Nghi nhà Thanh

Phổ Nghi (7/2/1906 –17/10/1967) là Hoàng đế cuối cùng của triều đại Mãn Thanh nói riêng và toàn bộ chế độ quân chủ trong lịch sử...