Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 20:41 PM (GMT+7)
Quảng Nam: Dân đồng loạt bỏ đi để lại "ngôi làng ma" vì "cái chết xấu"

Quảng Nam: Dân đồng loạt bỏ đi để lại "ngôi làng ma" vì "cái chết xấu"

Nhiều cái chết liên tiếp vì già cả, đau ốm, dân làng Ca Dong đều tin rằng đó là điềm báo cho những điều không hay sắp xảy ra. Mỗi...