Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 12:15 PM (GMT+7)
Cái kết hậu của bé gái bị 20 gia đình từ chối nhận nuôi

Cái kết hậu của bé gái bị 20 gia đình từ chối nhận nuôi

Rất nhiều gia đình ở Italy nuôi trẻ mồ côi, nhưng điều này không đúng với Alba - cô bé bị Down và mẹ bỏ rơi từ lúc lọt lòng.