Thứ Ba, ngày 22/10/2019 21:41 PM (GMT+7)
Tổng biên chế công chức 2020 giảm mạnh bao nhiêu với các năm trước?

Tổng biên chế công chức 2020 giảm mạnh bao nhiêu với các năm trước?1

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1066/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan...