Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 07:40 AM (GMT+7)
Cán bộ, công chức không được đi dép lê khi làm nhiệm vụ

Cán bộ, công chức không được đi dép lê khi làm nhiệm vụ

Khi đi làm, cán bộ, công chức cần phải lưu ý đến trang phục, đảm bảo lịch sự, gọn gàng, trong đó có giày, dép.