Thứ Tư, ngày 19/02/2020 11:02 AM (GMT+7)
Hà Nội giảm hơn 1.000 cán bộ: “Có một, hai trường hợp tâm tư...”

Hà Nội giảm hơn 1.000 cán bộ: “Có một, hai trường hợp tâm tư...”1

Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, trong quá trình sắp xếp, giảm hơn 1.000 cán bộ, viên chức “về thực chất có thể có một hai...