Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 07:44 AM (GMT+7)
Bình Định: Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ cương hành chính

Bình Định: Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ cương hành chính

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Hoài Ân, Vân Canh và thị xã An Nhơn chỉ đạo không bình xét các danh hiệu thi...