Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 06:28 AM (GMT+7)
Infographic chân dung 14 Bí thư Tỉnh ủy từng trải qua công tác Đoàn

Infographic chân dung 14 Bí thư Tỉnh ủy từng trải qua công tác Đoàn

Trong số 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố trực thuộc Trung ương, có nhiều người từng trưởng thành từ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí...