Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 13:03 PM (GMT+7)
An Giang: "1001" kiểu bắt ếch đồng mùa nước nổi

An Giang: "1001" kiểu bắt ếch đồng mùa nước nổi

Hàng năm, khi mực nước trên những con sông dâng cao, ngoài đồng nước mấp mé tràn bờ cũng là lúc người dân đầu nguồn tỉnh An Giang...