Thứ Tư, ngày 19/06/2019 08:44 AM (GMT+7)
Sam núi bonsai cây cực quý hiếm lại còn là cây thuốc ở miền Trung

Sam núi bonsai cây cực quý hiếm lại còn là cây thuốc ở miền Trung

Cây sam núi là loại cây quý hiếm, có giá trị cao của Việt Nam, mọc nhiều ở các tỉnh duyên hải miền Trung như Ninh Thuận, Khánh...