Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 00:05 AM (GMT+7)
Cây thị 900 năm tại chùa Đống Phúc – Quảng Ninh được công nhận là Cây di sản

Cây thị 900 năm tại chùa Đống Phúc – Quảng Ninh được công nhận là Cây di sản

Cây thị 900 tuổi và cây gạo 400 tuổi tại chùa Đống Phúc – Quảng Ninh đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao...