Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 11:56 AM (GMT+7)
Bộ Xây dựng lo officetel thành nhà ở bóp nghẹt hạ tầng

Bộ Xây dựng lo officetel thành nhà ở bóp nghẹt hạ tầng1

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng cho rằng, phải có cơ chế quản lý chặt chẽ tránh tình trạng lợi dụng để sử dụng...