Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 12:50 PM (GMT+7)
Quế Thuận (Quảng Nam): Đột phá đầu tư hạ tầng để xây dựng NTM

Quế Thuận (Quảng Nam): Đột phá đầu tư hạ tầng để xây dựng NTM

Dù là xã còn nhiều khó khăn, song trong những năm qua, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đã huy động các nguồn lực để đầu tư...