Thứ Sáu, ngày 19/07/2019 01:10 AM (GMT+7)
Người đàn ông từng lầm lỡ phát cơm từ thiện suốt 6 năm không nỡ nghỉ

Người đàn ông từng lầm lỡ phát cơm từ thiện suốt 6 năm không nỡ nghỉ7

Mặc dù mang trong mình căn bệnh ung thư thanh quản nhưng người đàn ông từng một thời lầm lỡ Cường Ba Cu vẫn cùng vợ âm thầm nấu...