Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 23:11 PM (GMT+7)
Thu hàng trăm triệu/tháng từ bán cơm văn phòng tại Hà Nội

Thu hàng trăm triệu/tháng từ bán cơm văn phòng tại Hà Nội

Với giá từ 40.000 – 70.000 đồng/suất, người kinh doanh thu lợi nhuận rất thấp trên đầu mỗi suất cơm văn phòng. Nhưng nếu có chiến...