Thứ Tư, ngày 29/01/2020 21:33 PM (GMT+7)
Putin khôi phục vị thế cường quốc của nước Nga nhờ yếu tố này

Putin khôi phục vị thế cường quốc của nước Nga nhờ yếu tố này

Vladimir Putin đã hồi sinh và củng cố vị thế của Nga trên trường quốc tế, ông đã đưa đất nước trở lại vị thế cường quốc, chính trị...