Thứ Hai, ngày 21/10/2019 12:06 PM (GMT+7)
Nhóm đối tượng chuyên bắt giữ thiếu nữ để ép bán dâm

Nhóm đối tượng chuyên bắt giữ thiếu nữ để ép bán dâm

Một nhóm đối tượng chuyên tìm kiếm các thiếu nữ, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản nhằm mục đích phục vụ kinh doanh...