Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 13:22 PM (GMT+7)
Lạng Sơn: Điều động, bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Lạng Sơn: Điều động, bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Chiều 31/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã điều động, bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt.