Chủ Nhật, ngày 08/12/2019 10:20 AM (GMT+7)
Nhà máy nước mặt sông Đuống chưa đủ điều kiện vẫn đưa vào vận hành?

Nhà máy nước mặt sông Đuống chưa đủ điều kiện vẫn đưa vào vận hành?

Mặc dù Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng đã có công văn chỉ rõ một số tồn tại như: Chưa...