Thứ Hai, ngày 17/06/2019 20:31 PM (GMT+7)
Đối diện thế khó tại Vinaconex, đại gia Nguyễn Xuân Đông từ nhiệm thành viên HĐQT VCR

Đối diện thế khó tại Vinaconex, đại gia Nguyễn Xuân Đông từ nhiệm thành viên HĐQT VCR1

Ông Nguyễn Xuân Đông, ông chủ của An Quý Hưng đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và...