Thứ Năm, ngày 17/10/2019 22:58 PM (GMT+7)
7 năm làm lúa hữu cơ, dân Đồng Phú sống đời no ấm

7 năm làm lúa hữu cơ, dân Đồng Phú sống đời no ấm1

Gắn bó với mô hình trồng lúa hữu cơ 7 năm, nông dân xã Đồng Phú (Chương Mỹ, Hà Nội) nhận ra, cái được lớn nhất mà họ nhận được...