Thứ Hai, ngày 23/10/2017 06:16 AM (GMT+7)
Dừng ngay hoạt động tạm nhập tái xuất để giải cứu giá lợn

Dừng ngay hoạt động tạm nhập tái xuất để giải cứu giá lợn1

Tại cuộc họp tìm biện pháp giúp ngành chăn nuôi sáng ngày 28.4, Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng đã đồng tình với kiến nghị của Bộ...