Thứ Năm, ngày 18/07/2019 02:11 AM (GMT+7)
Đến bộ sạc và vỏ bảo vệ iPhone cũng bị đội giá vì thuế cao

Đến bộ sạc và vỏ bảo vệ iPhone cũng bị đội giá vì thuế cao

Công ty chỉ có thể chọn hình thức tăng giá để duy trì lợi nhuận hoặc giữ nguyên giá, với tùy chọn thứ hai khó xảy ra hơn.