Thứ Hai, ngày 27/05/2019 08:19 AM (GMT+7)
Dùng chung trạm BOT Bắc Hải Vân cho 2 dự án, tăng thời gian thu phí

Dùng chung trạm BOT Bắc Hải Vân cho 2 dự án, tăng thời gian thu phí5

Trạm thu phí Bắc Hải Vân ở Thừa Thiên - Huế được dử dụng thu phí cho 2 dự án BOT giao thông nên thời gian thu phí sẽ tăng thêm.