Thứ Hai, ngày 09/12/2019 06:12 AM (GMT+7)
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông vận hành thử toàn hệ thống

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông vận hành thử toàn hệ thống

Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết, Tổng thầu Trung Quốc chưa cung cấp được đầy đủ các chứng chỉ mức độ an toàn và các kết quả...