Thứ Hai, ngày 17/06/2019 04:12 AM (GMT+7)
“Cối xay thịt” Verdun - trận đánh đẫm máu giữa lính Pháp và Đức

“Cối xay thịt” Verdun - trận đánh đẫm máu giữa lính Pháp và Đức1

Cả Pháp và Đức đã mất rất nhiều binh sĩ trong những cuộc bắn phá đẫm máu kéo dài trong trận đánh Verdun “địa ngục”.