Thứ Tư, ngày 18/09/2019 12:19 PM (GMT+7)
Xác định nguyên nhân biên đạo múa Hữu Trị rơi từ tầng 13 xuống

Xác định nguyên nhân biên đạo múa Hữu Trị rơi từ tầng 13 xuống

Nghe được tin dữ, gia đình Hữu Trị sốc, đồng nghiệp không tin đó là sự thật.