Thứ Bảy, ngày 25/05/2019 17:08 PM (GMT+7)
Khoảnh khắc tháp nhà thờ Đức Bà Paris đổ sập trong ngọn lửa hung tàn

Khoảnh khắc tháp nhà thờ Đức Bà Paris đổ sập trong ngọn lửa hung tàn

Ngọn lửa dữ dội bao trùm công trình lịch sử hơn 850 tuổi, khiến phần tháp nhọn và phần lớn mái vòm đổ sập trước mắt nhiều người...