Thứ Tư, ngày 24/07/2019 00:46 AM (GMT+7)
Người đàn ông có biệt tài 'nói chuyện' với chim nơi non thiêng Bạch Mã

Người đàn ông có biệt tài 'nói chuyện' với chim nơi non thiêng Bạch Mã

Từ người phá rừng anh Cảm được cảm hóa trở thành một cán bộ kiểm lâm, với biệt tài giả giọng hót của hàng trăm loài chim anh được...