Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 22:28 PM (GMT+7)
Chỉ buôn chổi đót mỗi ngày bán 1.000 chiếc, bỏ túi 400 triệu/năm

Chỉ buôn chổi đót mỗi ngày bán 1.000 chiếc, bỏ túi 400 triệu/năm

Nhờ vào việc kinh doanh chổi đót - cựu chiến binh Nguyễn Nhất Tuấn (Quảng Nam) thu nhập mỗi năm 400 triệu đồng.