Thứ Năm, ngày 21/11/2019 13:33 PM (GMT+7)
Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng: Cán bộ phải là tấm gương

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng: Cán bộ phải là tấm gương

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt...