Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 11:30 AM (GMT+7)
Bịt ngay các lỗ hổng về luật và quản lý người nước ngoài mua nhà ở VN

Bịt ngay các lỗ hổng về luật và quản lý người nước ngoài mua nhà ở VN

Tình trạng người Việt Nam đứng tên thay cho người nước ngoài để mua nhà, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất diễn ra...