Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 12:17 PM (GMT+7)
Người phụ nữ bán đất mua xe cứu thương chở miễn phí bị nói 'lừa đảo'

Người phụ nữ bán đất mua xe cứu thương chở miễn phí bị nói 'lừa đảo'1

Để có tiền mua xe cứu thương, bà Bính đã phải bán một miếng đất của gia đình. Bất kể ngày đêm, chiếc xe ấy sẵn sàng lên đường khi...