Thứ Tư, ngày 23/10/2019 13:14 PM (GMT+7)
Ngôi chùa lạ ở An Giang: 1 đầu bếp “cân” 12 chảo bánh xèo cùng lúc

Ngôi chùa lạ ở An Giang: 1 đầu bếp “cân” 12 chảo bánh xèo cùng lúc1

Ở thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang có một công trình kiến trúc tâm linh được người dân địa phương quen gọi là...