Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 23:35 PM (GMT+7)
Báo Nga chỉ ra "công thức chiến thắng quân sự" của Việt Nam

Báo Nga chỉ ra "công thức chiến thắng quân sự" của Việt Nam2

Biến điểm yếu thành sức mạnh, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh... nghệ thuật quân sự Việt Nam là cả một kho tàng kiến thức...